Aktywna stabilizacja kręgosłupa

Ćwiczenia mięśni głębokich, służące polepszeniu głębokiej stabilizacji kręgosłupa, szczególnie ważne w profilaktyce schorzeń w obrębie dolnego odcinka kręgoałupa.