PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) -  w tłumaczeniu torowanie nerwowo-mięśniowe.

Ćwiczenia mają na celu zwiększyć siłę mięśni i zakres dotychczasowych ruchów pacjenta.

Podstawowym celem jest praca nad funkcjami stawów i mięśni. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała.