Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Techniki te są jednymi z najnowszych metod terapeutycznych w medycynie manualnej. Skupiają się na pracy z uykładem mięśniowo-powięziowym. Techniki te poprawiają wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich, szczególnie powięzi i mięśni.