Trening Funkcjonalny

Trening funkcjonalny: nowoczesny trening motoryczny łączący ćwiczenia wszystkich zdolności motorycznych człowieka.

CEL:
  1. Prewencja urazów związanych ze sportem - wydłużenie kariery, poprawa komfortu treningu i życia.
  2. Poprawa wyników/osiągnięć sportowych - poprawa „jakości” życia sportowca.