Wydawanie zaświadczeń lekarskich

Nasi lekarze uprawnieni są do wydawania zaświadczeń lekarskich.